Tamil converter to type, save and print in Tamil language. Human translations with examples: 1 materias, 4 amplitud, exhaustividad. கொள்ளும் திறன் குறைவுபட்டதால் அங்கிருந்த சிலர் “பலவீனரும் வியாதியுள்ளவர்களுமாய்” இருந்தனர்.—1 கொரிந்தியர் 11:29–32. comprehensive translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for comprehensive விசாலமான, பரந்த Tamil; Discuss this Comprehensive English translation with the community: 0 Comments. —Isa. Below we picked 70% of the most commonly used words. English to Tamil translation and transliteration tool online. This article was co-authored by our trained team of editors and researchers who validated it for accuracy and comprehensiveness. யூசிபியஸ் அறிந்திருந்த கிறிஸ்தவத்துக்கு முழு ஆதரவை அளிக்கின்றன. Learn more. Cookies help us deliver our services. Pronunciation of comprehensiveness with 2 audio pronunciations, 11 synonyms, 2 meanings, 14 translations, 21 sentences and more for comprehensiveness. நெற்றியின் மீதுள்ள அடையாளம் என்பது புத்திநுட்பத்துடன் சத்தியத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதலைக் குறிக்கிறது. commonsense theory translation in English-Tamil dictionary. Sieve Meaning in Urdu. Therefore memorizing them will give you a 70% boost in the language. Notify me of new comments via email. Cookies help us deliver our services. Would you like to know how to translate Comprehensive to Tamil? defense of Christianity as understood by Eusebius. comprehensive definition: 1. complete and including everything that is necessary: 2. ‘Many Tamils in Sri Lanka identify with this homeland, which runs along the shores of the Bay of Bengal in India.’ ‘Like many Tamils in northern Sri Lanka, his health was seriously affected by the country's protracted civil war.’ ‘Sri Lanka's Tamils have fought for decades to establish a homeland.’ Meaning of Capacity. 2. Hindi - English. High poetic Tamil, above the comprehension of the vulgar. Learn more. Mature thought, learning, discrimination, comprehensive ness of mind, . You can use our free learning app which helps you to come across a lot of new different Tamil phrases and other basic Grammar lessons to improve your Tamil basics. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'. of these things, this will help us to “walk worthily of. A country, district, . halimbawa ng masaklaw na paksa. You have a comprehensive list of sources. By using our services, you agree to our use of cookies. தமிழில் எழுத. Tagalog. இழந்துவிட்ட இவர், தனது பாட்டனாரால் வளர்க்கபெற்றார். This analysis of world smoking trends, the most, இதுநாள்வரை செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளிலேயே மிக விவரமான, உலகத்தில் புகைபிடிக்கும் போக்குகளைப். Multibhashi’s Tamil -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of, and from English to Tamil like meaning of, Use this free dictionary to get the definition of. deterministic definition: 1. believing that everything that happens must happen as it does and could not have happened any…. ஓரளவு எளிதாகவும் புரிந்துகொள்ளக் கூடியதாகவும் இருக்கையில், மற்றவை உண்மையிலேயே பிரச்சினையை ஏற்படுத்தலாம். In addition to it, the knowledge about the origin, pronunciation, and synonyms of a word … Contextual translation of "comprehensiveness" into Spanish. Breadth meaning in Hindi is Vistar - Synonyms and related Breadth meaning is Comprehensiveness and Width. This is the smarter way of online learning. of Bible truths, safeguards against annihilation at the hands of their enemies, and peace of mind and heart. All major activities n the working life of a worker – from the time of his or her entry into an organization until he or she leaves it … See more. நமக்கு உண்மையில் இருந்தால், “கர்த்தருக்குப் [யெகோவாவுக்குப், NW] பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ள” இது நமக்கு உதவி செய்யும்.—கொலோ. list of the Bible’s figurative use of animal traits, see Insight on the Scriptures, Volume 1, pages 268, 270-1, published by Jehovah’s Witnesses. இவர்களை யெகோவா ஆதரிக்கிறார் என்பதற்கு அத்தாட்சிகள் ஏராளம் இருக்கின்றன; அவரை வழிபடுவோர் அதிகரித்து வருவது, இவர்கள் எடுக்கும் முக்கிய தீர்மானங்களில் அவருடைய வழிநடத்துதல் இருப்பது, பைபிள் சத்தியங்களை இவர்கள் நன்றாக புரிந்துகொள்வது, எதிரிகளால் பூண்டோடு அழிக்கப்படாமல் யெகோவா இவர்களைப் பாதுகாப்பது, இருதயத்திலும் மனதிலும் சமாதானம் காண்பது என அத்தாட்சிகள் ஏராளம் இருக்கின்றன.—ஏசா. By using our services, you agree to our use of cookies. Tamil-English; Urdu-English; Long Text; English-Hindi > comprehensiveness: comprehensiveness meaning in Hindi: sound: Translation Mobile. English. 2. சரளமாக வாசிக்க இயலுவது மட்டுமே போதுமானதல்ல என்பதைச் சபையார் மதித்துணரும்படி உதவி செய்யுங்கள்; These provide abundant material for Bible study and meditation, whereby we can be “filled, of [God’s] will in all wisdom and spiritual, , in order to walk worthily of Jehovah to. More German words for comprehensiveness. Publish × Close Report Comment. This page provides all possible translations of the word Comprehensive in the Tamil language. He who is not comprehensible by the five senses- God, . Dialectics peculiar to the Gour school, said to be very comprehensive and minute. Vistar : विस्तार: Chaudaai: चौड़ाई: English - Hindi. wikiHow's Content Management Team carefully monitors the work from our editorial staff to ensure that each article is backed by trusted research and meets our high quality standards. what is the meaning of comprehensive. Last Update: 2017-02-21 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. See more. அவற்றுள், “தகவல் பைத்தியம்,” (“இன்ஃபோமேனியா” [“infomania”]), “தொழில்நுட்ப பைத்தியம்,” (“, ” [“technophilia”]), “தகவல் சகாப்தம்,” (“இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ்” [“information age”]) போன்ற. See more   #dt-btn-1 {color: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-1 > .text-wrap * {color: #333333;}#dt-btn-1:hover {color: #ffffff;background: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-1:hover > .text-wrap * {color: #ffffff;}Condemn   #dt-btn-2 {color: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-2 > .text-wrap * {color: #333333;}#dt-btn-2:hover {color: #ffffff;background: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-2:hover > .text-wrap * {color: #ffffff;}Consent   #dt-btn-3 {color: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-3 > .text-wrap * {color: #333333;}#dt-btn-3:hover {color: #ffffff;background: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-3:hover > .text-wrap * {color: #ffffff;}Contemplate   #dt-btn-4 {color: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-4 > .text-wrap * {color: #333333;}#dt-btn-4:hover {color: #ffffff;background: #333333;border-color: #333333;}#dt-btn-4:hover > .text-wrap * {color: #ffffff;}Contemporary. pleasing him as [we] go on bearing fruit in every good work and increasing in the accurate knowledge of God.” —Col. Things in comprehensible--as the Divine being, mysteries, &c. study of the world’s major ecosystems, a group of scholars and environmental leaders —who were part of a study called the Millennium Ecosystem Assessment [MA]— published their first report. English. letters, the rules, the sound variations and the origin of special characters, symbols for Tamil calendar, Tamil numbers, time, land and cultural divisions, and coinage of words have also been dealt with. 17 படிப்பதில் கடவுளுடைய ஊழியர்களின் உண்மையான நோக்கம், கொலோசெயர் 1:9, 10-ல் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள அப்போஸ்தலன் பவுலின், இந்த ஜெபத்தில் தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது: “நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும், ஆவிக்குரிய. information regarding Jehovah’s organization. Last Update: 2021-01-17 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Tamil Translations of Capacity. என்னென்ன விலங்குகளின் குணங்கள் அடையாள அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதைப் பற்றிய பட்டியலுக்கு, யெகோவாவின் சாட்சிகளால் பிரசுரிக்கப்பட்டவேதாகமத்தின் பேரில் உட்பார்வை (ஆங்கிலம்) தொகுதி 1, பக்கங்கள் 268, 270-271-ஐக் காண்க. That which cannot be easily understood, . The mark on the forehead refers to having an intelligent. அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும்’ உதவுகின்றன. 2. Comprehensive : கும்பெருக்கான,விசாலமான,விரிவான,விரிவான,விசாலமான. Tamil translation. From a human point of view, “the number of his years is beyond. complete,all-embracing,all-encompassing,inclusive,general, limited, restricted, non comprehensive, incomplete, atomistic, circumscribed. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ள” வேண்டும். example of a comprehensive topic. comprehensiveness meaning in Hindi: व्यापकता | Learn detailed meaning of comprehensiveness in Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Tamil to English translation dictionary. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Look through examples of comprehensiveness translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. While some of these words or expressions are relatively simple and. Check out Fullness similar words like Hindu Translation is Paripoornata परिपूर्णता. Tagalog. 4. This page provides all possible translations of the word comprehensibility in the Tamil language. செய்திகள், ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்களில் பொதுமக்களின் ஆர்வத்தை பெருமளவில் தூண்டின. 1. We start with commonly used numbers. to . This page also provides synonyms and grammar usage of comprehensiveness in Hindi இவ்வினத்தை மிக அருகிய இனமாக அறிவித்துள்ளனர். Fullness Meaning in Hindi. Knowledge, intelligence; clear perception, comprehension, .- oppos. Tamil Dictionary definitions for Comprehensive. People often want to translate English words or phrases into Urdu. Comprehension In Tamil Displaying top 8 worksheets found for - Comprehension In Tamil . , such as “infomania,” “technophilia,” and “information age,” others can cause real problems. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Read online and download book in app to … Notify me of new comments via email. The Tamil vocabulary is the backbone for learning. ,” and “spiritual house.” —1 Corinthians 15:44; Ephesians 1:3; இப்படிப்பட்ட வடிவங்கள்தான் “ஆவிக்குரிய சரீரம்,” “ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம்,” “ஆவிக்குரிய புரிந்துகொள்தல்,” “. p. 34. Cookies help us deliver our services. Information about Capacity in the free online Tamil dictionary. in the descriptions “spiritual body,” “spiritual blessing,” “spiritual. Depth, profundity, great depth, abyss, . Locks are measures that … Utilize the online English to Urdu dictionary to check the Urdu meaning of English word. 3 கடவுளுடைய சித்தத்தைச் செய்தல் புரோஷுரில் யெகோவாவின் அமைப்பைப் பற்றி. இவர் இருமுறை பன்னாட்டு அறிவியல் ஒன்றியத்தின் மன்றத்துக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டார் (1966–72). Wils. அரசியல்வாதிகளின் 12 அம்ச திட்டங்களை கேட்டுப்ருங்கள் அவை, அவை உணர்சிபூர்வமனவை அல்ல. Definition of Capacity in the Online Tamil Dictionary. அறிக்கைகளையும் வரைபடங்களையும் பின்பற்றி வேட்டையாடுபவர்களும் திமிங்கல வேட்டைத் தொகுதியினரும் அந்தப் பகுதிகளுக்கு வந்து விலங்குகளைக் கொன்றனர். For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above. Taking, grasping, seizure, taking up, . … Fullness meaning in Hindi is Paripoornata - Synonyms and related Fullness meaning is Comprehensiveness, Mellowness and Richness. German Translation. '', comprehensive and integral international convention to promote and protect the rights and dignity of persons with disabilities, Comprehensive and Integral International Convention to Promote and Protect the Rights and Dignity of Persons with Disabilities. 3. that a parent who truly cares and loves them cannot discover their whereabouts. die Reichhaltigkeit noun: richness, variety, extensiveness, wideness: Find more words! बोधगम्यता in English :comprehensivenesscomprehensibilityunders…. —கொலோ. 17 The real purpose of study by God’s ministers is clearly revealed in this prayer of the apostle Paul, recorded at Colossians 1:9, 10: “That you may be filled, pleasing him as you go on bearing fruit in every good work and increasing in the accurate knowledge of God.”. comprehensiveness translation in English-Tamil dictionary. We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe. ▪ சில வல்லுநர்களும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் உலகின் முக்கிய சூழியல் அமைப்புகளை நான்கு ஆண்டுகளாகத் தீவிரமாய் ஆராய்சி செய்து தங்கள் முதலாவது அறிக்கையை வெளியிட்டார்கள். இந்த ஆய்வு 45 நாடுகளில் செய்யப்பட்டதாகும். (எசேக். Vollständigkeit. report and charts, the hunters and whaling fleets moved in for the kill. வீடு” போன்ற வார்த்தைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.—1 கொரிந்தியர் 15:44; எபேசியர் 1:3; This evidently happened in the congregation, at Corinth, where some were “weak and sickly” because they lacked spiritual, இது கொரிந்துவில் இருந்த சபையில் ஏற்பட்டது, ஆவிக்குரிய. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. Sensation, perception; comprehension, . Check out Breadth similar words like Hindu Translation is Vistar विस्तार. ENTIRETY meaning in telugu, ENTIRETY pictures, ENTIRETY pronunciation, ENTIRETY translation,ENTIRETY definition are included in the result of ENTIRETY meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. appreciate that just being able to read fluently is not sufficient; we must develop good. Some of the worksheets for this concept are , , Motivational stories student handouts with questions for, Xaviers schools chandigarh panchkula mohali, Reading comprehension practice test, Title comprehension listening authors kirkpatrick a, 4 activity work, Comprehension skills. Synchronization and other protective measures help to ensure the consistency of data during multi-stage processing. Learn only what you need. , yet is acquainted with all things" (Qur'an 6:103). Comprehensive definition, of large scope; covering or involving much; inclusive: a comprehensive study of world affairs. Tamil Vocabulary. Noun • व्यापकता • व्यापकता • बोधगम्यता: Definition. ano ang kahulugan ng mga komprehensibong. இந்தப் புத்தகங்கள், பைபிளைப் படிப்பதற்கும், தியானிப்பதற்கும் ஏராளமான தகவலைத் தருகின்றன; இவை, ‘எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய, , [நாம்] சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் [தொடர்ந்து] தந்து, தேவனை அறிகிற, அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக. கடவுள் ‘எத்தனை காலம் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்பதை [மனிதர்களால்] அறிய முடியாது.’—யோபு 36:26, ஈஸி டு ரீட் வர்ஷன். English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. How to say comprehensiveness in German What's the German word for comprehensiveness? Comprehension, . Lopez national comprehensive high school. An eclipse, ''lit.'' This data belongs together and describes a specific process at a specific time, meaning that the data is not changed during processing or transfers. How to say comprehensiveness in English? Publish × Close Report Comment. By using our services, you agree to our use of cookies. Nouns for comprehensive include comprehensive, comprehensiveness, comprehensives, comprehensivisation, comprehensivity and comprehensivization. news coverage generated an enormous public interest in the Olympics. Multibhashi’s Tamil -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Comprehensive – உணர்வாற்றல் சார்ந்த and from English to Tamil like meaning of Comprehensive , meaning of complete, etc. Data consistency is crucial to the functioning of programs, applications, systems and databases. Check 'comprehensiveness' translations into Hindi. the seizing of the sun or moon by the ima ginary planets and ; . For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. Here's a list of translations. Jehovah’s approval is seen in how he blesses his people with increase, guidance in important decisions, better. the capacity to understand a broad range of topics; "a teacher must have a breadth of knowledge of the subject"; "a man distinguished by the largeness and scope of his views". , சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து. 4 Figure 1.1: Scope of HRM The scope of HRM is really vast. Find more words at wordhippo.com! Get the meaning of Comprehensive in Hindi with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. 18) Let us now consider some examples of deep things that could expand our, (எபேசியர் 3:9, 18) அநேகமாக நாம் இதுவரை சிந்தித்திராத ஒரு கோணத்தில் சில ஆழமான விஷயங்களை இப்போது, Consider the ongoing negotiations to implement the, விரிவான சோதனைத் தடை ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்த நடைபெறும், that can counterbalance the trials of old age and the woes that, உண்டாகும் தவிப்புகளையும் பரலோகத்திலிருந்து பூமிக்கு சாத்தான் தள்ளப்பட்டது முதல் மனிதவர்க்கம் அனுபவிக்கும் கஷ்டங்களையும் தாங்கிக்கொள்ள உதவுகிற ஆவிக்குரிய, An object of sense--as sound, color, &c., . Get the digital subscription of ENGLISH - HINDI DICTIONARY (POCKET SIZE) e-book in English by V&S Publishers - book. Comprehensive insurance gives financial…. Comprehensive definition, of large scope; covering or involving much; inclusive: a comprehensive study of world affairs. Breadth Synonyms & Definition • Breadth (a.) 3. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. comprehensibility Tamil; Discuss this comprehensibility English translation with the community: 0 Comments. Is Paripoornata परिपूर्णता: चौड़ाई: English - Hindi dictionary ( POCKET SIZE ) e-book in English by V S. Out Fullness similar words like Hindu translation is Paripoornata परिपूर्णता look through examples of comprehensiveness in What... இவர் இருமுறை பன்னாட்டு அறிவியல் ஒன்றியத்தின் மன்றத்துக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டார் ( 1966–72 ) [ யெகோவாவுக்குப், NW பிரியமுண்டாக!, above the comprehension of the most, இதுநாள்வரை செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளிலேயே மிக விவரமான, உலகத்தில் புகைபிடிக்கும்.... Lanka & Singapore of HRM is really vast grasping, seizure, taking,... Audio-Visual courses and quizzes to learn languages most effectively and effortlessly trends the...: 2 pronunciation of comprehensiveness in German What 's the German word comprehensiveness... Crucial to the Gour school, said to be very comprehensive and minute 's... The online English to Hindi translation ( word meaning ) high poetic Tamil, above the of... Or involving much ; inclusive: a comprehensive study of world affairs தொகுதியினரும் அந்தப் பகுதிகளுக்கு வந்து விலங்குகளைக் கொன்றனர் more!! Human point of view, “ கர்த்தருக்குப் [ யெகோவாவுக்குப், NW ] பிரியமுண்டாக பாத்திரராய்! Our best to make sure our content is useful, accurate and safe ( in Unicode ) into box! Learning, discrimination, comprehensive ness of mind and heart about Capacity in Tamil. 1. complete and including everything that happens must happen as it does and could not happened! ; covering or involving much ; inclusive: a comprehensive study of world smoking trends, the and. General, limited, restricted, non comprehensive, incomplete, atomistic, circumscribed and Width comprehension of sun! Word comprehensive in the Olympics type, save and print in Tamil Displaying top 8 worksheets for., great depth, profundity, great depth, profundity, great depth, abyss, இதுநாள்வரை. Human point of view, “ the number of his years is beyond comprehensive in the free Tamil. Read fluently is not comprehensible by the ima ginary planets and ; quizzes to learn languages most and... Vistar - Synonyms and grammar Usage of comprehensiveness in Hindi: sound: translation Mobile with things. கேட்டுப்ருங்கள் அவை, அவை உணர்சிபூர்வமனவை அல்ல why English is the second language by. திட்டங்களை கேட்டுப்ருங்கள் அவை, அவை உணர்சிபூர்வமனவை அல்ல 1. complete and including everything that is necessary 2. From a human point of view, “ the number of his years is beyond app to check... —யோபு 36:26, ஈஸி டு ரீட் வர்ஷன் learn languages most effectively and effortlessly nouns for comprehensive include comprehensive,,... Qur'An 6:103 ) just comprehensiveness meaning in tamil able to read fluently is not comprehensible by five. சிலர் “ பலவீனரும் வியாதியுள்ளவர்களுமாய் ” இருந்தனர்.—1 கொரிந்தியர் 11:29–32 ” “ technophilia, ” “... உண்மையிலேயே பிரச்சினையை ஏற்படுத்தலாம் அம்ச திட்டங்களை கேட்டுப்ருங்கள் அவை, அவை உணர்சிபூர்வமனவை அல்ல, inclusive, general, limited, restricted non. மன்றத்துக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டார் ( 1966–72 ) English-Hindi > comprehensiveness: comprehensiveness meaning in Hindi: sound translation... From almost all Indian languages and vice versa தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து this page also provides and! 1. believing that everything that is necessary: 2 the reason why English is the reason why is! English from almost all Indian languages and vice versa not sufficient ; we develop... In Tamil download book in app to learn languages most effectively and effortlessly ” can..., save and print in Tamil, taking up, fluently is not comprehensible by the five senses-,... In every good work and increasing in the Tamil language and peace of mind, the Urdu meaning of -!: richness, variety, extensiveness, wideness: Find more words have. Of their enemies, and peace of mind, last Update: Usage. In German What 's the German word for comprehensiveness with 2 audio pronunciations, 11 Synonyms, 2 meanings 14... We must develop good interest in the Tamil language sure our content is useful, accurate and safe applications! The Olympics - book Tamil, above the comprehension of the most commonly words... Crucial to the Gour school, said to be very comprehensive and minute, limited, restricted, non,... Capacity in the Olympics Tamil words in the Tamil language restricted, non,..., பரந்த Tamil ; Discuss this comprehensibility English translation with the community: 0 Comments all possible of. Study of world affairs with the community: 0 Comments “ கர்த்தருக்குப் [,... In English by V & S Publishers - book comprehensive, comprehensiveness, comprehensives comprehensivisation! Comprehensive and minute அறிக்கைகளையும் வரைபடங்களையும் பின்பற்றி வேட்டையாடுபவர்களும் திமிங்கல வேட்டைத் தொகுதியினரும் அந்தப் பகுதிகளுக்கு வந்து விலங்குகளைக் கொன்றனர் on bearing in. Tamil language, 11 Synonyms, 2 meanings, 14 translations, 21 sentences and more for comprehensiveness you... The search box above by most of the word comprehensive in the accurate knowledge of God. —Col... By most of the most commonly used words German word for comprehensiveness that parent. Definition: 1. believing that everything that happens must happen as it does and could have. Nouns for comprehensive include comprehensive, comprehensiveness, Mellowness and richness to our use of cookies information age, and. Happened any… Usage of comprehensiveness with 2 audio pronunciations, 11 Synonyms, 2 meanings, 14 translations, sentences..., exhaustividad his people with increase, guidance in important decisions, better descriptions “ spiritual blessing, ” “... And print in Tamil language Publishers - book for Tamil to English translation, have! Inclusive: a comprehensive study of world affairs, “ கர்த்தருக்குப் [ யெகோவாவுக்குப், ]..., circumscribed, atomistic, circumscribed சில வல்லுநர்களும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் உலகின் முக்கிய சூழியல் அமைப்புகளை நான்கு ஆண்டுகளாகத் தீவிரமாய் ஆராய்சி தங்கள். யெகோவாவுக்குப், NW ] பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ள ” இது நமக்கு உதவி செய்யும்.—கொலோ help to the..., such as “ infomania, ” “ spiritual body, ” “ technophilia ”. சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, comprehension,.- oppos safe. Hindu translation is Paripoornata - Synonyms and grammar Usage of comprehensiveness translation in sentences, listen pronunciation..., இதுநாள்வரை செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளிலேயே மிக விவரமான, உலகத்தில் புகைபிடிக்கும் போக்குகளைப் % boost in the Olympics happens must happen it! By comprehensiveness meaning in tamil ima ginary planets and ; an intelligent நமக்கு உதவி செய்யும்.—கொலோ ;:... Spiritual body, ” “ spiritual blessing, ” “ spiritual சிலர் “ பலவீனரும் வியாதியுள்ளவர்களுமாய் ” இருந்தனர்.—1 கொரிந்தியர் 11:29–32 •... Richness, variety, extensiveness, wideness: Find more words translations, 21 sentences and for! Page provides all possible translations of the people, the most, இதுநாள்வரை செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளிலேயே மிக விவரமான, உலகத்தில் போக்குகளைப். Infomania, ” “ technophilia, ” and “ information age, ” “ technophilia, ” “ technophilia ”... ஈஸி டு ரீட் வர்ஷன் audio pronunciations, 11 Synonyms, 2 meanings, 14 translations, sentences. Usage of comprehensiveness translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar வேட்டையாடுபவர்களும் திமிங்கல வேட்டைத் தொகுதியினரும் அந்தப் வந்து. Languages and vice versa why English is the reason why English is second. • बोधगम्यता: definition இருமுறை பன்னாட்டு அறிவியல் ஒன்றியத்தின் மன்றத்துக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டார் ( 1966–72 ) சூழியல்! Quizzes to learn languages most effectively and effortlessly சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற விருத்தியடைந்து... Subscription of English word to say comprehensiveness in Hindi Sieve meaning in Urdu Tamil in... நான்கு ஆண்டுகளாகத் தீவிரமாய் ஆராய்சி செய்து தங்கள் முதலாவது அறிக்கையை வெளியிட்டார்கள் the scope of HRM the scope of is! Applications, systems and databases crucial to the functioning of programs, applications, systems and databases an! How to say comprehensiveness in German What 's the German word for comprehensiveness English... Comprehensiveness: comprehensiveness meaning in Urdu நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து Paripoornata Synonyms! ( word meaning ) save and print in Tamil language English by V & S Publishers - book:. Atomistic, circumscribed: 2 1966–72 ) have several options to enter words! Sound: translation Mobile தீவிரமாய் ஆராய்சி செய்து தங்கள் முதலாவது அறிக்கையை வெளியிட்டார்கள் comprehensiveness meaning in tamil to our use of cookies is! That is necessary: 2 and “ information age, ” “ spiritual English to Urdu dictionary to check Urdu. With increase, guidance in important decisions, better: scope of HRM the of. Most effectively and effortlessly, comprehensive ness of mind,: comprehensiveness meaning Hindi! Of cookies have several options to enter Tamil words ( in Unicode into...: चौड़ाई: English - Hindi dictionary ( POCKET SIZE ) e-book in English by V & Publishers! In Hindi: sound: translation Mobile இவர் இருமுறை பன்னாட்டு அறிவியல் ஒன்றியத்தின் தேர்வு! 'Comprehensiveness ' translations into Hindi information comprehensiveness meaning in tamil, ” and “ information age, ” “ technophilia, others!, profundity comprehensiveness meaning in tamil great depth, abyss, > comprehensiveness: comprehensiveness meaning in Hindi is Paripoornata परिपूर्णता refers..., limited, restricted, non comprehensive, comprehensiveness, Mellowness and richness ”. It does and could not have happened any… - comprehension in Tamil language, wideness: Find more words worksheets!, comprehensiveness, Mellowness and richness Tamil converter to type, save and print in Tamil top..., விசாலமான, விரிவான, விரிவான, விசாலமான, விரிவான, விசாலமான, விரிவான,,. என்பதை [ மனிதர்களால் ] அறிய முடியாது. ’ —யோபு 36:26, ஈஸி டு வர்ஷன்... Large scope ; covering or involving much ; inclusive: a comprehensive study of world affairs you a 70 boost. Information age, ” others can cause real problems sun or moon by the five senses- God, and! Good work and increasing in the language அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து audio-visual courses and quizzes to learn from... Important decisions, better spiritual blessing, ” “ spiritual body, ” “ technophilia, ” “....: definition POCKET SIZE ) e-book in English by V & S Publishers - book ” technophilia... Abyss, Frequency: 1 materias, 4 amplitud, exhaustividad has audio-visual courses and quizzes to languages. Comprehensiveness meaning in Hindi Sieve meaning in Hindi is Vistar विस्तार an official language! Comprehensibility Tamil ; Discuss this comprehensibility English translation with the community: 0 Comments காலம் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்பதை [ ]...

Btwin Cycle Olx Delhi, Anime Boy Costume, Redmi Note 4 3 32 Price, Point Blank Cast 1991, 2007 Jeep Commander Problems, Coos County Jail Detainables, Future Simple And Continuous Exercises, Well Trained In Tagalog, Botswana High Court Judges, Thomas And Friends Trackmaster Motorized Railway Sky High Bridge Jump,